20 oktober 2015

Aandacht voor alle kernen: iedereen telt mee!

Het onderhoud van de openbare ruimte is niet overal in onze gemeente van hetzelfde niveau. In Volendam zijn er bijvoorbeeld prachtige speeltuinen die goed worden bijgehouden. De PvdA vindt dit heel goed en wil ook dat dit zo blijft. Wij willen alleen dat er meer aandacht komt voor Edam en na de fusie ook voor Zeevang. Verder willen wij dat er bij de inrichting van de openbare ruimte rekening wordt gehouden met het karakter en de functie van de omgeving.

De PvdA heeft in de laatste weken met veel mensen gesproken in Edam en telkens horen wij dat de mensen vinden dat er niet genoeg wordt opgekomen voor de Edamse bevolking. De PvdA vindt het vervelend om dit te horen en wil hier verandering in brengen. Wij horen vanuit de bevolking in Edam dat veel mensen hopen dat er verandering gaat komen door de fusie met Zeevang. Door de fusie met Zeevang zou er, zo zeggen de bewoners, meer zeggenschap komen in de raad voor mensen die het belang behartigen van de bevolking van Edam en Zeevang.

Heel bewust heeft de PvdA gekozen voor een Zeevanger op 1, namelijk Pim Bliek uit Beets. Hij kijkt met verwondering naar wat in Edam-Volendam in de volksmond de “kommenstrijd” wordt genoemd. Toen hij er voor het eerst over hoorde kon hij het bijna niet geloven en zei: “Hoe kan dit? Edam en Volendam zijn toch één gemeente?” Hij wil er graag wat aan doen door op te komen voor de mensen in alle kernen.

Het is ons opgevallen dat er bij veel mensen in Edam een gevoel is dat er ongelijkheid heerst. “Er zitten meer mensen in de raad die alleen het belang van Volendam voorop stellen en niet het belang van Edam en Volendam”, zo vertelde bewoners ons. Nog een aantal dingen die we hebben gehoord zijn: “wanneer er vluchtelingen zouden komen, dan gaat de tent toch naar Edam, want in Volendam is het gras te drassig”. Of: “In Volendam is er niet meer zoveel gras over om een tent te plaatsen”. Iemand anders zei: “Wanneer er in Volendam nieuwe verkeersborden komen, dan kunnen die oude weer naar Edam”.

Het beeld dat ontstaat is dat alles wat lastig is en zogenaamd niet goed is naar Edam mag. Of dit beeld nou wel of niet terecht is, dit is wat er onder de bevolking leeft. De PvdA maakt zich hier zorgen over. De PvdA vindt dat we elkaar het beste moeten gunnen en het belangrijk is meer samen op te trekken, zonder onze eigenheid te verliezen.

U kunt deze kommenstrijd doorbreken door op 18 november op de PvdA te stemmen!

De PvdA komt op voor de belangen van alle mensen in alle kernen. Voor de belangen van Edam, Volendam en de Zeevang, want iedereen telt mee!