1 april 2016

Algemene ledenvergadering

Op maandag 4 april is er een Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats in het gebouw van HHNK, Schepenmakersdijk 16 in Edam en begint om 20.00 uur.

 

 

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen uit het bestuur
 3. Verslag algemene ledenvergadering van 31 augustus 2015
 4. Verslag werkzaamheden fractie
 5. Financiële verslaglegging en verantwoording
 6. Verslag kascontrolecommissie 2015 en decharge
 7. Aftreden bestuursleden
 8. Benoeming nieuwe bestuursleden
 9. Overdracht bestuur
 10. Oprichting ombudsteam
 11. Wat verder ter tafel komt
 12. Rondvraag
 13. Sluiting