20 september 2017

De coalitie trekt zich niets aan van de burger of de oppositie

Gisteravond (donderdag 14 september) bereikte de coalitie van LijstKRAS, Zeevangs Belang, CDA en VVD een dieptepunt in de gemeenteraad Edam-Volendam. Terechte kritiek over het gebrek aan inspraak van burgers werd afgedaan als onzin en de terechte kritiek van de PvdA dat het voorstel voor het opknappen van het Europaplein nauwelijks onderbouwd is werd beantwoord werd met flauwe persoonlijke aanvallen. Kennelijk kan men niet tegen kritiek en was men ontstemd dat het feestje verstoord werd.In 2015 viel de coalitie van LijstKRAS, CDA en Volendam80 bijna over het plan van toenmalig Wethouder Rijkenberg voor het Europaplein. Wat je ook van het plan zelf vond, er was zeer uitgebreid over gesproken met bewoners en ondernemers en het plan was inhoudelijk goed onderbouwd en volledig en voorzien van een uitgebreide financiële onderbouwing.

Afgelopen donderdag moest de gemeenteraad besluiten over een nieuw plan voor het Europaplein. Dit plan is verbijsterend slecht onderbouwd. In amper drie kantjes wordt grofweg omschreven wat men van plan is. Er zaten twee pagina’s met ‘artist impressions’ bij en nog een plattegrondje. Verder niets. Of de gemeenteraad even wil instemmen en dik twee miljoen euro wil uitgeven.

De PvdA heeft donderdag heel krachtig geprotesteerd tegen deze gang van zaken. Dit plan is flinterdun, het is een vodje. Er is niet met bewoners en ondernemers in de omgeving van het plein gesproken over dit nieuwe plan. Als je daarnaar vraagt verwijst men naar de inspraak bij het plan van Rijkenberg uit 2015, maar dat is natuurlijk onzin. Dit was een heel ander plan, zowel inhoudelijk als qua onderbouwing.

Het heeft er alle schijn van dat bij de vorming van deze coalitie dit nieuwe plan van LijstKRAS, kortweg het plan Kras, simpelweg aan LijstKRAS gegeven is. LijstKRAS krijgt carte blanche als het gaat om het Europaplein en de andere coalitiepartijen zullen er hoe dan ook mee instemmen. Ouderwetse handjeklap.

En dus stemde alle coalitiepartijen donderdag in met een voorstel dat geen voorstel zou mogen heten. Geen duidelijk voorstel, geen planning, geen degelijke financiële onderbouwing, geen degelijke informatie.

Wat de Partij van de Arbeid betreft is dit een zeer kwalijke zaak. Dit betekent feitelijk een uitholling van de lokale democratie en de oppositie daar wordt niet eens meer naar geluisterd. Het fatsoenlijk informeren van het hoogste democratische orgaan van onze gemeente, de gemeenteraad, is daarbij kennelijk niet meer relevant.

De Partij van de Arbeid staat voor degelijk bestuur, burgerparticipatie, goed en volledig informeren en fatsoenlijk en degelijk financieel beleid. Dit voorstel voldoet aan geen van deze criteria en dus hebben wij niet ingestemd met dit voorstel. We hebben het college en de raad opgeroepen dit voorstel even te parkeren en zo snel mogelijk weer opnieuw in te dienen, maar dan wel met voldoende onderbouwing. Ook hier werd ronduit flauw op gereageerd. Kennelijk is het zo breed mogelijk steun vergaren helemaal niet meer interessant, want het is in de achterkamertjes allang bepaald.

Het dunne voorstelletje dat er nu lag is een goed begin. De artist impressions zien er gewoon heel mooi uit en de PvdA is heel blij dat het Europaplein autovrij wordt en dat Volendam nu zicht krijgt op een gezellig dorpshart. Fractievoorzitter Pim Bliek van de PvdA zei na afloop: “ik had dolgraag mijn steun aan een mooi nieuw plein voor Volendam gegeven. Maar als volksvertegenwoordiger moet ik wel mijn taak serieus nemen. Ik kan niet instemmen met het uitgeven van dik twee miljoen euro zonder onderbouwing, ook als ik het met het doel wel eens ben”.

Helaas hebben alle coalitiepartijen, inclusief de landelijke partijen VVD en CDA die notabene de D van Democratie in hun partijnaam hebben, ingestemd met dit voorstel. De PvdA constateert met groot verdriet dat de democratie in Edam-Volendam hiermee een flinke slag is toegebracht. We krijgen wellicht een mooi plein, en daar zou de PvdA blij mee willen zijn, maar met dit soort Noord-Koreaanse toestanden is het op dit moment lastig om daar tevreden over te zijn.