13 december 2016

Dit college heeft geen woonvisie

woonvisieHij is er eindelijk! De langverwachte woonvisie van wethouder Koning van Lijst Kras. Zoals ik een maand geleden schreef zal de PvdA deze leggen langs de meetlat van onze eigen visie: voldoende aanbod van goede woningen voor alle groepen en met name jongeren en ouderen.

De eerste reacties op de woonvisie zijn binnen en die zijn niet best. Afgelopen woensdag sprak ik met een aantal jongeren uit onze gemeente. Ze hadden gereageerd op onze enquête over wonen voor jongeren. Het gesprek ging over wat zij nu een starterswoning vinden, waar ze willen wonen, hoe lang ze al zoeken en waarnaar, en heel belangrijk: wat ze vinden dat de politiek moet doen.

Deze jongeren gaven unaniem aan dat ze een huis van tweehonderdduizend euro geen ‘starterswoning’ vinden. Dat kan je met een startsalaris nooit betalen. Voor hen is een starterswoning maximaal honderdzestigduizend euro en dan hebben ze voor dat geld het liefst een eengezinswoning en moet het geen kale cascowoning zijn.

Een grote groep van de jongeren die op onze enquête reageerden zoeken een sociale huurwoning, simpelweg omdat ze niet voldoende verdienen voor een duurder huis. Ik sprak woensdag een vrouw van achtentwintig uit Edam die al tien jaar op de wachtlijst staat van de wooncompagnie. Als ze op een woning reageert in Edam eindigt ze op de zeventigste plek. Een jonge vrouw uit Oosthuizen moet binnenkort haar particulier gehuurde woning uit. Ze staat al zeven jaar op de wachtlijst voor een woning via de woningbouwvereniging, maar ook zij krijgt geen woning. De dames vragen zich terecht af of de cijfers van de wachtlijsten in de gemeente wel kloppen!

Er zaten ook kooplustigen bij de jongeren die ik heb gesproken en die geven allemaal aan dat de woningen in de Broeckgouw, de Keetzijde of in Waterrijk voor hen niet te betalen zijn. Alleen als stelletje met een dubbel inkomen maak je nog een kans op een huis.

Allemaal vinden ze dat het tijd wordt dat de gemeente ambitie toont en veel meer gaat doen. Ze kunnen ook wel een paar plekken verzinnen in de gemeente waar zij kansen zien: het Korsnasterrein en de Maria Goretti bijvoorbeeld. Maar ze vinden wel dat daar dan echt meer sociale huurwoningen moeten komen en bijvoorbeeld goedkope koopappartementen. Ze vinden allemaal dat het woningbeleid in onze gemeente zich alleen maar focust op stelletjes en dat er voor alleenstaanden gewoon niks is, laat staan als je jong bent.

Daar komt nog bij dat je als alleenstaande vaak niet mag reageren op de wat duurdere eengezinswoningen in de sociale huur en die vormen het grootste deel van het woningaanbod in onze gemeente. Als alleenstaande jongere heb je gewoon het nakijken en daar zijn de jongeren terecht boos over.

Het zal geen verrassing zijn: de Partij van de Arbeid is het van A tot Z met deze jongeren eens. Onze mening wordt onderstreept door de enquête die we hebben gehouden en door deze gesprekken met jongeren: dit college heeft helemaal geen woonvisie, laat staan ambitie!

Het stuk ontbreekt elke ambitie om echte grote stappen te zetten. Elk gevoel van urgentie lijkt te ontbreken, terwijl er duidelijk een grote behoefte is. De woningmarkt verandert razendsnel maar ons college zit nog vast in de twintigste eeuw.

Want wat staat er dan in die woonvisie? Heel eenvoudig samengevat: een opsomming van al bestaande plannen, ongeloofwaardige cijfers en veel blabla. Ook dit college vindt dat er meer starterswoningen moeten komen, maar heeft het dan over koopwoningen van 180-230 duizend euro.

Er is ook gereageerd vanuit de Koepel Sociaal Domein (Seniorenraad, Jongerenraad, WMO-raad) en die waren ook bijzonder kritisch. Ze vertelden ons -in mijn eigen woorden- dat het hen beter leek die hele woonvisie door te scheuren, uit te huilen en opnieuw te beginnen. Ze waren ook terecht boos dat ze –tegen de afspraken in- pas op het allerlaatst mochten reageren op de woonvisie en dat het eigenlijk allemaal al vastgesteld was. Is dit nou die burgerparticipatie waar dit college de mond van vol heeft? En hoeveel jongeren heeft de wethouder eigenlijk gesproken?

De Partij van de Arbeid zal aankomende donderdag 15 december in de gemeenteraad onze grote zorgen over het gebrek aan visie en ambitie overbrengen aan dit college, ook namens de jongeren. Deze wethouder blijft op de handen zitten en doet niets anders dan wat plannen van voorganger wethouder Kes uitvoeren zonder nieuwe ambities. Oude wijn in nieuwe zakken noemen we dat.

Ik roep iedereen die een woning zoekt op om naar deze vergadering te komen en je stem te laten horen. Mocht je dat willen dan kan je de raadsleden toespreken. Dit moet je dan wel van tevoren aangeven via de griffie, te bereiken op het telefoonnummer van de gemeente. Ik hoop dat veel mensen van dit democratische recht gebruik zullen maken. Laten we samen dit college vertellen dat ze wakker moeten worden!

Pim Bliek

Fractievoorzitter PvdA Edam-Volendam