14 oktober 2015

Duurzaamheid en een gezond milieu

Het belang van duurzaamheid en ons milieu

We hebben maar één aarde en daar moeten we zuinig op zijn vindt de Partij van de Arbeid. We zetten ons dan ook volop in voor duurzaamheid en een gezond milieu.

Stimuleren van bewonersinitiatieven

Om dit te doen willen we bijvoorbeeld bewonersinitiatieven stimuleren waarmee groepen bewoners samen hun duurzame energie op gaan wekken; bijvoorbeeld het collectief inkopen en beheren van zonnepanelen. Ook de jaarlijkse energiemarkt willen we in stand houden.

Ruimte voor duurzame initiatieven

De Partij van de Arbeid wil de economie stimuleren en doet dit dan graag zo duurzaam als mogelijk. Bovendien wonen we hier in een prachtige groene omgeving waar de Partij van de Arbeid zuinig op wil zijn. Dit betekent ook dat de gemeente bij het uitbesteden van werk bedrijven voorrang zal geven die duurzaam werken. Ook in de agrarische sector zijn er vele duurzame nieuwe technologische ontwikkelingen. Waar mogelijk willen we dit stimuleren en de sector hierbij ondersteunen.

Energieneutraal

Maar ook de gemeente moet het goede voorbeeld geven: wij willen alle openbare gebouwen energieneutraal maken. Alle nieuwbouw-projecten die de gemeente gaat doen moeten ook energieneutraal worden gebouwd.

Afval scheiden

Om de gemeente schoon te houden willen we meer punten voor het gescheiden inzamelen van afval.

Verantwoord en duurzaam inkopen

Als de gemeente producten of diensten inkoopt bij bedrijven dat geeft de gemeente de voorkeur aan bedrijven die duurzame producten leveren en/of duurzaam produceren of werken.