1 februari 2014

Edam-Volendam klimaatneutrale gemeente

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de PvdA. Wij streven naar een klimaat neutrale gemeente (CO2-neutraal) in 2040. Wij zijn ervan overtuigd dat we dit kunnen realiseren met de volgende aanpak.

Energie

Wij blijven het gebruik van alternatieve energie, zon- en wind, stimuleren en vinden dat die voorzieningen ook moeten worden toegepast op onze eigen gebouwen en in de woningbouw. Openbare verlichting willen we verbeteren door deze vaker te dimmen, door meer led-lampen te installeren, en misschien op sommige plekken zelfs helemaal te doven.

Onkruidverdelging

Daarnaast kan de gemeente overgaan op het verwijderen van onkruid op een duurzame wijze. Ook zijn wij voor een gemeente die ook de bewoners actief kan informeren over duurzame alternatieven voor verdelgingsmiddelen.

Auto’s

Voor de niet zichtbare milieubelasting is het nodig de gemeente zo autoluw mogelijk te maken en daar alternatieven voor aan te dragen. Dit kan door het onder de aandacht brengen van het zogenaamde Greenwheels-concept, waar mensen op een voordelige en duurzame wijze mobiel kunnen blijven, het verwijzen naar parkeerplaatsen voor elektrische auto’s, oplaadpalen.

Afvalscheiden

Scheiden van afval doen we met z’n allen al, en het ophalen van papier, plastic, groen en grijs is ook goed georganiseerd, maar wij vinden dat het nog beter kan. Afval scheiden kan makkelijker. Om die reden gaan wij meer plastic afvalcontainers neerzetten op logische plaatsen. Ook kunnen de ophaalmomenten gekoppeld worden aan het ophalen van het overige afval.

Gemeentelijk inkoopbeleid

Bij aanbestedingen en bij het inkoopbeleid stellen wij heldere criteria die rekening houden met duurzaamheid en mondiale solidariteit. Zoals gecertificeerd hout als voorwaarde in de bouw, alleen eerlijke koffie in het gemeentehuis en water uit de kraan in plaats van uit flesjes.

Als het aan de PvdA ligt, gebruiken bewoners, bedrijven en de gemeente zo min mogelijk energie. En waar energie nodig is, komt dat van schone energiebronnen.

Maatschappelijk ondernemen en Innovatie

Economie en duurzaamheid kunnen goed samen gaan. Duurzame innovaties leveren geld en banen op. Ondernemers, bewoners en maatschappelijke organisaties onderkennen steeds vaker het belang van de ‘groene groei’ en komen met plannen om zelf energie te besparen of op een duurzame manier op te wekken. De PvdA wil steun geven aan dergelijke initiatieven om duurzame groei te realiseren en maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren.

Toekomstige generatie

Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoeften van de huidige generaties, zonder de behoefte van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Laten we met elkaar streven naar een klimaatneutrale gemeente!