17 september 2014

Europaplein

Onlangs heeft het college besloten eerst een ‘Plan van Aanpak’ voor de herinrichting van het Europaplein op te gaan stellen. Het is verwonderlijk om dat nu opeens te lezen.

Bij de start van de discussie over de herinrichting en het gebruik van het Europaplein heeft de PvdA daar juist op aangedrongen. Maak eerst een plan van aanpak, omdat het weghalen van parkeerplaatsen altijd gevoelig ligt. ‘Zeker in een autominnend dorp als Volendam is dit geen gemakkelijk uit te voeren plan.’ Dat vraagt dus des te meer om een goed onderbouwd plan met heldere en begrijpelijke argumenten. Je wilt toch weten wat als alternatief voor het plein was bedacht.

De PvdA stelde toen een zorgvuldige procedure voor waarin goed uitgewerkt zou worden waarom het Europaplein autovrij zou moeten worden, wat er voor terugkomt en welke voordelen daar voor de omgeving en geheel Volendam aan verbonden kunnen zijn.

Wij werden toen uitgelachen. “Dat was toch helemaal niet nodig.”VD80 was unaniem van mening dat het autovrij maken eerder gisteren dan morgen gerealiseerd had moeten worden. De VD80-wethoudster wist precies wat er moest komen, daar had je toch geen veel tijd vergend en geld kostend Plan van Aanpak voor nodig.

Zo’n plan voor het Europaplein is nodig gebleken omdat het een ‘gezellig’ plein moest worden. Helaas was op dat moment niet bekend hoe die ‘gezelligheid’ vorm gegeven zou moeten worden. Met het verplaatsten van de wekelijkse markt was en is er een eerste goed initiatief. Maar dit maakt het plein alleen gezellig op de zaterdag. Voor de resterende 6 dagen bestond geen plan, alleen beloftes.

Maar aan het hebben van een gezellig plein, zijn wel een groot aantal voorwaarden verbonden. Zoiets ontstaat niet zomaar! Ervaringen uit andere gemeenten leert dat een ‘gezellig’ plein meestal omzoomd is met winkels, vooral horecagelegenheden of met aantrekkelijke historische gebouwen. Een omzoming met een mooie dichte bomenrij, autoluw, en zonnig zijn ook voorwaardes voor een aantrekkelijk plein. Ook de directe omgeving van het plein moet aantrekkelijk zijn waardoor er veel bezoekers langs komen die ook de tijd willen nemen om van het plein gebruik te gaan maken.

Het Europaplein heeft eigenlijk geen van die voorwaarden. Het is een kaal en troosteloos plein geworden. En als er een activiteit is, zoals een vrijmarkt op Koningsdag, dan wordt die gehouden op een ander parkeerterrein.

Kortom een Plan van Aanpak had natuurlijk altijd als eerste gemaakt moeten worden. Na twee jaar aanmodderen is het college daar nu ook achter. Jammer jammer, want wat de VDI80 wethoudster juist niet wilde, ‘onnodig tijd en geld in iets steken’, is nu juist gebeurd. Nogmaals, we zijn twee jaar verder, en nog helemaal niets opgeschoten.

Alleen moet zo’n plan van aanpak ook besproken worden in de gemeenteraad. Dat voorstel heeft de PvdA nog niet gezien. Dat betekent dat de raad straks achteraf kan reageren. Dat lijkt alweer op een verkeerde start van zo’n belangrijk onderwerp in onze gemeente.

Bob van der Meulen en Ellen Fleurke

Fractie PvdA Edam-Volendam