Door Pim Bliek op 12 januari 2017

Woonvisie 2017: inbreng van de PvdA fractie

In het raadsplein van 15 december 2016 heeft Wethouder Koning van Lijst Kras zijn Woonvisie weer ingetrokken omdat eigenlijk de gehele raad (op Lijst Kras na) deze veel te mager vond. Er is toen afgesproken met de Wethouder dat alle partijen input kunnen aanleveren voor een betere Woonvisxie, voor 15 januari 2017.

Hieronder vindt u onze inbreng die wij vandaag aan de Wethouder hebben verzonden. De PvdA fractie Edam-Volendam hoopt van harte dat het nu wel gaat lukken: een echte woonvisie!

PvdA Inbreng Woonvisie 2017

Pim Bliek

Pim Bliek

Ik ben al een lange tijd een actief en kritisch lid van de Partij van de Arbeid. Zo was ik in Amsterdam Zuid afdelingsvoorzitter en in die functie betrokken bij het raadswerk. Ook ben ik jarenlang congresafgevaardigde geweest en heb ik onder andere gevochten voor de vrije-artsenkeuze op het PvdA-congres.  In 2011 ben ik in

Meer over Pim Bliek