17 mei 2016

Informatiebijeenkomst Participatiewet en BaanStede

Op woensdag 1 juni organiseert PvdA-afdeling Edam-Volendam een informatieve bijeenkomst over de participatiewet, inclusief de ontkoppeling van BaanStede. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in PX in Volendam, W.J. Tuijnstraat 15 te Volendam en is bedoeld voor betrokkenen zoals ondernemers en mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Sinds 2015 is de Participatiewet van kracht. De gemeentes zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Uitgangspunt is: iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. De wet is bedoeld om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Op 14 juli worden in de gemeenteraad van Edam-Volendam voorstellen besproken voor de lokale en regionale inrichting van de participatiewet en in het verlengde hiervan de ontkoppeling van BaanStede. De materie is complex en besluiten hebben grote gevolgen voor kwetsbare mensen. Het vraagt om een gedegen voorbereiding. In de opmaat naar besluitvorming geeft PvdA afdeling Edam-Volendam graag iedereen de gelegenheid om zich over dit onderwerp te informeren teneinde gezamenlijk tot een goede besluitvorming te komen. De bijeenkomst heeft een open karakter.

Hiertoe nodigt De PvdA een aantal betrokkenen en experts uit. Zij vertellen over hun ervaringen en geven aan wat volgens hen lokaal ingevuld kan worden en wat aanvullend om regionale afspraken vraagt. Samen geven zij u een beeld van de uitdagingen en de mogelijke knelpunten waar we als gemeente en gemeenschap voor geplaatst worden.

Oud-wethouder van Waterland, Brigitte Buis, leidt deze bijeenkomst.

Het programma:

19.00 uur                             Inloop

19.30 uur                             Welkom door Brigitte Buis

19.40 uur                             Bas van Drooge, directeur DZB Leiden, de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet in de Leidse regio

20.00 uur                             Patricia van Wouw, arbeidsmarktdeskundige

20.20 uur                             Gerard Rep, hoofd WMO, gemeente Edam-Volendam

20.40 uur                             PAUZE met singer/songwriter Roy de Smet uit Volendam

21.00 uur                             Ron Rijser, ondernemer in Oosthuizen (transportbedrijf) en conceptontwikkelaar

21.30 uur                             Discussie a.h.v. stellingen van de sprekers

22.00 uur                             Napraten met muziek van Roy de Smet

Meer informatie: Caroline de Graaf, carolinegraaf@xs4all.nl