2 oktober 2017

Peuteropvang in de gevarenzone!

De PvdA vindt het belangrijk dat er voor iedereen binnen onze gemeente kwalitatieve peuteropvang beschikbaar is. Onze gemeenteraad heeft op 14 september een voorstel goedgekeurd over de peuteropvang, een landelijke wetgeving met als doel kwaliteitsverbetering voor de peuteropvang. Hoognodig dus dat onze gemeente hier uitvoering aan gaat geven, want per 1 januari 2018 gaat de wet al in. Wij hebben ingestemd met het voorstel omdat er meer continuïteit wordt geboden voor de peuters wat de didactische, sociaal- emotionele en  taalontwikkeling ten goede komt.

Tot onze grote verbazing lazen wij echter 5 dagen na het akkoord van de raad, dat de huidige subsidieovereenkomst voor peuterspeelzalen, omgezet wordt in een aanbestedingsovereenkomst. Iets wat eerder niet ter sprake is gekomen. Reden voor de PvdA om op onderzoek te gaan.

Een aanbesteding is de mogelijkheid om een bod te doen op ‘een klus’. In dit geval geeft de gemeente aan dat zij een dienstverlener zoekt die peuteropvang biedt, tegen welke criteria en tegen welke prijs. De dienstverlener kan hierop inschrijven en een bod doen.

De aanbesteding die onze gemeente heeft uitgeschreven, is uitgeschreven voor 2 doelgroepen, reguliere peuteropvang en voor VVE peuteropvang. Prima, want voor de VVE opvang zijn andere kwalificaties nodig dan bij de reguliere opvang. VVE peuteropvang is namelijk voor peuters met een ontwikkelings- en/of taalachterstand en daarvoor zijn andere gekwalificeerde vakkrachten noodzakelijk.

Na het lezen van de aanbesteding zagen wij echter dat ons College aan aanbieders zoals de huidige aanbieders, het CBW, Berend Botje en Robbedoes vraagt om de beide soorten peuteropvang aan te bieden voor dezelfde prijs. En dat is gek. Want VVE opvang is duurder vanwege de extra ondersteuning die deze peuters nodig hebben. Wij kunnen dus niet begrijpen waarom het college deze prijzen gelijktrekt. Moeten het CBW, Berend Botje en Robbedoes deze kosten uit eigen zak betalen en kunnen zij die kosten wel dragen? Waarom wijkt het college van de landelijke prijs af? Helemaal gek als je bedenkt dat vanuit de overheid in Den haag ook nog eens extra subsidiegeld wordt verstrekt voor deze VVE peuteropvang. Wij vragen ons dan ook af waar deze subsidiegelden dan heen gaan als zij niet aan deze peuters worden besteed?

Wij maken ons ook zorgen of de ouders de opvang wel kunnen blijven betalen. Want zij moeten uiterlijk vóór 15 november kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Om daar recht op te hebben moeten zij ook uiterlijk in oktober een contract afsluiten met het de peuteropvang. Die kunnen echter helemaal geen contract afsluiten met de ouders. Onmogelijk voor het CBW, Berend Botje en Robbedoes omdat de aanbesteding pas is afgerond op 8 december en zij de aanbesteding misschien helemaal niet “winnen”!  Zij weten dus helemaal niet of ze nog wel peuteropvang bieden in 2018! En ondertussen zijn ouders met een lager inkomen de dupe, want die kunnen pas veel te laat kinderopvangtoeslag aanvragen!

Wij geloven nooit dat het CBW, Robbedoes en Berend Botje in deze korte periode een gehele organisatie kunnen ombouwen. Is dat een redelijke en billijke termijn? Want vóór 1 januari moeten het CBW en Berend Botje de ouders inlichten, subsidies intrekken en een aanbesteding doen, de organisaties herinrichten, alles bij elkaar een ingewikkeld proces. Criteria in de aanbesteding waarop een peuteropvang wordt beoordeeld zijn boterzacht. De prijs is voor iedereen gelijk, dus de opvang moet zich onderscheiden op kwaliteit. De beoordeling is hiervan onmogelijk te controleren en hangt helemaal af van de voorkeuren van de beoordelaars bij de gemeente. Het college is niet verplicht om aan te besteden maar het is mogelijk wel wenselijk. Wij kunnen nu niet over de aanbesteding oordelen omdat we niet weten of deze eerlijk wordt beoordeeld. De wijze waarop dit verloopt vinden wij in ieder geval zeker niet verstandig. Het lijkt er nu op alsof er met een botte bijl wordt gehakt en ongeacht de consequenties er op hoog tempo een aanbesteding doorheen wordt gedrukt. Naar de reden kunnen we alleen maar raden, maar de opvang voor de peuters wordt hier niet beter van!

Wij moeten er ook niet aan denken dat het CBW, Berend Botje of Robbedoes de aanbesteding “verliest”. Het college laat hier flinke steken vallen. De manier waarop hier met de kinderen, ouders en opvang wordt omgegaan vinden wij getuigen van onbehoorlijk bestuur. Zeer kwalijk voor de peuters, hun ouders en de peuteropvang organisaties. Wij hebben juist ingestemd in de gemeenteraad omdat wij een verbetering van de kwaliteit van de peuteropvang willen! Het is dan ook niet correct dat pas ná het besluit van de raad, ineens de aanbesteding boven water komt. Dit geeft ons de indruk dat het een weloverwogen keuze is geweest waarbij de raad achteraf gezien buitenspel is gezet. Als het college dit niet snel oplost wat zijn dan de consequenties? De peuteropvang op het schop met alle gevolgen van dien voor onze gemeenschap en jeugd! Wat zijn de gevolgen voor de peuters, de medewerkers en het CBW? De gemeente heeft samen met de organisaties geïnvesteerd in hogere kwaliteit peuterspeelzalen, dat raken we misschien dan allemaal kwijt.

Onze raadsvragen zijn inmiddels aan de wethouder gesteld. Wij hopen dat hij bezint eer hij begint en met een breed gedragen oplossing komt. Onze jeugd is de toekomst en daar moeten we heel goed en verantwoordelijk mee omgaan!

Namens Fractie PvdA Edam-Volendam

Caroline de Graaf