17 februari 2017

Plan toeristisch parkeren Volendam de juiste oplossing?

Afgelopen raadsvergadering is het voorstel van het college van LijstKRAS, Zeevangs Belang; VVD en CDA inzake het toeristisch parkeren Volendam opiniërend besproken. Het plan van het college verminderd niet het busverkeer over de Julianaweg en biedt geen oplossing voor het “wildparkeren” in de oude kom van Volendam.

Voor wie nemen we deze maatregelen nu eigenlijk? Voor de ondernemers op het noordelijke deel van de Haven of voor de inwoners van de gemeente? Wij vinden dat de oplossing in eerste instantie voor de inwoners moet zijn en zijn dan ook van mening dat er helemaal geen toeristisch verkeer de oude kom in moet. Tijdens de inspraakavond voor de bewoners Noordeinde is gebleken dat ook zij tegen uitbreiding parkeerterrein Parallelweg zijn. De PvdA heeft tijdens de behandeling een alternatief plan gepresenteerd dat beide problemen wel oplost.

Parkeren van bussen én auto’s bij het Marinapark.

Met een relatief kleine aanpassing op het Marinapark zijn daar voldoende parkeerplekken voor bussen en auto’s. De sanitaire voorzieningen zijn daar ook al. Voor het vervoer van het Marinapark naar de Haven kan gedacht worden aan elektrische voertuigen (treintje/boot of iets dergelijks). Dit is milieubewust en kan banen creëren die in het kader van de participatiewet ingevuld kunnen worden en dus maatschappelijk verantwoord zijn.

Het is helaas zo dat niemand een toerist kan verbieden met zijn auto de oude kom in te rijden en aldaar te parkeren, maar je kan dit wel ontmoedigen. Voor dit ontmoedigingsbeleid heeft de PvdA het college en de overige fractie een voorstel gedaan. 

De oude kom Volendam bestemmen voor parkeren voor vergunninghouders.

In ons plan worden alle huidige blauwe zones omgebouwd naar “vergunningsgebieden”. Waar een inwoner van de huidige blauwe zone nu een ontheffing aan kan vragen, vraagt deze nu tegen dezelfde leges en voorwaarden een vergunning aan. Om het winkelend publiek en bezoekers uit de andere wijken tegemoet te komen komt er een mogelijkheid dat zij tegen iets hogere leges een vergunning op basis van één kenteken per huishouden kunnen aanvragen. Zij kunnen dan aan de hand van die vergunning parkeren in de oude kom. Iets betaald, maar wel op basis van solidariteit richting de bewoners van de oude kom Volendam. Toeristen hebben deze vergunningen niet en zouden daar op enige manier moeten betalen. In combinatie met een slim verwijssysteem ontmoedigen we hiermee het toeristisch parkeren in de oude kom en stimuleren we het parkeren bij het Marinapark. Met betrekking tot handhaving hoeft er in ons plan niet veel gewijzigd te worden. De enige aanpassing bij handhaving is in ons plan uitbreiding capaciteit. Want zonder stevige handhaving zal geen enkel plan de overlast van toeristisch parkeren in de oude kom oplossen. Bijkomend voordeel bij ons plan is dat de qua kleurstelling “vloekende” blauwe stoepranden uit de oude kom zullen verdwijnen.

De PvdA heeft tijdens de bespreking het college en de overige fracties als huiswerk meegegeven ons voorstel goed te bekijken en spreken de hoop uit dat ons plan serieus overwogen wordt.

Hoewel we er in dit artikel niet op in gaan, heeft de parkeeroverlast in de oude kern van Edam ook onze volle aandacht. Hier zullen wij in een later stadium op terugkomen.

Max Slotboom

Burgerraadslid PvdA Edam-Volendam.