23 november 2014

PvdA afdelingen Edam-Volendam en Zeevang fuseren

De afdelingen van de Partij van de Arbeid (PvdA) Edam-Volendam en Zeevang hebben op maandag 17 november 2014 besloten samen te gaan in één afdeling. Door deze fusie kunnen de voorbereidingen voor de fusie en de gemeenteraadsverkiezingen in november 2015 beter op elkaar worden afgestemd.

De nieuwe afdeling heet PvdA Edam-Volendam, gelijk aan de naam van de nieuwe gemeente. In de oprichtingsvergadering is een nieuw bestuur gekozen met bestuursleden uit beide gemeenten; Marianna Beets uit Edam is voorzitter van dit bestuur. Evert van den Brink (Etersheim) is gekozen als secretaris, Pim Bliek (Beets) is de nieuwe penningmeester. Wijnand Visser (Edam) maakt het bestuur compleet.

Voor de Raadsleden verandert er voorlopig niet. Jetty Voermans (Etersheim) en Yvonne Jonkman (Oosthuizen) zijn actief als Raadslid in de gemeente Zeevang. Bob van der Meulen (Edam) en Ellen Fleurke (Volendam) vertegenwoordigen de PvdA in Edam-Volendam. Daarnaast zijn twee burgerraadsleden actief in de gemeente Edam-Volendam, te weten: Susan de Boer (Volendam) en Max Slotboom (Volendam).