21 maart 2014

PvdA Zeevang behoudt 2 zetels

In tegenstelling tot andere gemeenten in de regio, hebben in Zeevang geen grote aardverschuivingen plaats gevonden.
Gemeentebelangen verloor 1 zetel aan de VVD, die daarmee weer op haar voorlaatste niveau is teruggekomen.
Wij kijken uit naar een constructieve samenwerking binnen de gemeenteraad in de aanloop naar de fusie met Edam-Volendam.