23 januari 2017

Tumult in het gemeentehuis

We hebben het allemaal kunnen lezen: er is tumult in het gemeentehuis. De gemeentesecretaris, Marcel Hermans, wordt door anonieme ambtenaren beschuldigd van ‘Noord-Koreaans’ leiderschap en nog een heleboel meer.

Allereerst: we leven in een rechtstaat waarin we gelukkig aan hoor- en wederhoor doen. De tijd dat we iemand na beschuldigingen gelijk op het dorpsplein aan de hoogste boom opknoopten is gelukkig voorbij.

In het Presidium (overleg van de fractievoorzitters en burgemeester) is in beslotenheid de afgelopen weken enkele malen vergaderd over de brief, de cultuur in het gemeentehuis, het functioneren van de secretaris en wat we hiermee moeten doen. We moeten bij dit alles constateren dat het college de werkgever is en dat de gemeenteraad het college daarop moet controleren.

We hebben het college gevraagd om een reactie op alle genoemde zaken in de brief. Het nu gepubliceerde feitenrelaas is hier het antwoord op en wat de PvdA betreft is dat vooralsnog voldoende. Er staan wel zaken in die we in de toekomst niet meer zo willen. We hebben nadrukkelijk aangegeven dat we hierover met het college nieuwe afspraken willen maken voor de toekomst. Het gaat dan met name erom dat we niet meer willen dat sommige dingen alleen door de burgemeester kunnen worden besloten en dat we vergoedingen voor woonkosten in de toekomst kariger willen zien.

Er is in het Presidium gesproken over wat we nu moeten doen. Er zijn vele opties besproken, zoals een extern onderzoek, maar alle fractievoorzitters hebben samen besloten te gaan voor de keuze waarbij we de werkgever, het college, haar rol laten pakken. Primair is als eerste het college, met de burgemeester voorop, aan zet om als goed werkgever, naar alle ambtenaren, inclusief Marcel Hermans, op te treden. Wij hebben daarbij aandacht gevraagd voor de cultuur en voor open communicatie en de PvdA heeft aangedrongen op het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon voor de ambtenaren. Dat is vervolgens ook in gezamenlijkheid door alle fractievoorzitters zo besproken en besloten.

De PvdA heeft na deze intensieve gesprekken er vertrouwen in dat het college dit goed zal oppakken. We hebben wel onze nadrukkelijke zorgen uitgesproken en daarbij gevraagd om zeer regelmatig op de hoogte te worden gehouden: de raad controleert en dat gaan we in dit geval zeer intensief doen!

Reorganisaties en fusies doen eigenlijk altijd pijn. Het is een hele kunst om dat proces te doen slagen, in welke organisatie dan ook. Ook de PvdA vindt nog steeds dat vernieuwing en verfrissing op het gemeentehuis nodig is. Het kan moderner en de dienstverlening aan de burgers kan beter.

Over de inzet en motivatie van onze ambtenaren hebben wij geen twijfel, maar de mensen en organisatie moeten wel gefaciliteerd worden om nodige veranderingen tot stand te brengen. Voor die taak is de gemeentesecretaris aangenomen. Getuige de onrust die nu geventileerd wordt, zal hij meer inspanningen moeten verrichten om dit proces tot ieders tevredenheid te voltooien.

Vooralsnog steunt de PvdA-fractie de inzet van het college en heeft zij er vertrouwen in dat iedereen nu klaarwakker is en dat er in samenwerking, collegialiteit, vertrouwen en openheid hard gewerkt gaat worden aan een prettig klimaat op de werkvloer.