8 juni 2016

Uitstekende themabijeenkomst Participatiewet

sized_CarolineRuim 60 mensen kregen afgelopen woensdag in de Volendamse PX informatie over de gevolgen van de participatiewet voor de meest kwetsbare mensen in onze gemeente. De wet die vanaf 2015 geldt gaat uit van het principe dat iedereen die kan werken ook aan het werk moet. Aan de gemeenten de taak om dit doel in de praktijk te brengen. De materie is complex en de raad van Edam-Volendam praat op 16 juni over de hoe dit in de praktijk uitgevoerd moet worden. Daarom nodigde de fractie van de PvdA drie experts uit op een open informatieavond om met geïnteresseerden hierover te praten. Dit bleek een prima zet.

Vertrouwen in werkgevers

Bas van Drooge, directeur van een goed lopend ‘participatiebedrijf’ in Leiden dat jaarlijks honderden mensen naar werk leidt, heeft goede ervaringen met jonge bedrijven en benadrukt het belang van een groot en persoonlijk netwerk.’ Die mening heeft ook Gerard Rep, coördinator van het Brede Loket in Edam-Volendam. ‘Ik heb veel vertrouwen in ondernemers in onze gemeente die mensen een kans willen geven. Ik hoor dat ze de situatie na de nieuwjaarsbrand voor ogen hebben. Toen zeiden ze ook met elkaar: die jongeren vangen we zelf op. Die stemming proef ik nu weer. We geven de mensen de begeleiding die ze nodig hebben. De expertise van BaanStede blijft benut’.

Over zorgen over de uittreding van de gemeenschappelijke regeling van de Baanstede, waardoor mogelijk de zwakste mensen bij het verdelen van de banen overblijven is Rep heel stellig: ‘We zetten geen 900 mensen op straat!’

De ervaring van Van Drooge is dat hij in zijn regio mensen te kort komt voor het grote aanbod aan banen in zijn regio. ‘We plegen veel acquisitie en hebben uitstekende accountmanagers. Maar vergeet ook niet de samenwerking met de verschillende gemeenten, bijvoorbeeld om mensen die lokaal niet geplaatst kunnen worden elders aan het werk te helpen.’

Kijken naar wat kan

Ondernemer Ron Rijser met een groot transportbedrijf in Purmerend creëert zelfs werk en noemt deze medewerkers ‘Special Forces’. In mijn vrije tijd begeleidde ik een G-team, d.w.z. een voetbalteam voor gehandicapten. Daar krijgen ze zelfvertrouwen van en leren ze allerlei vaardigheden. Maar ik zag ook een taak voor mezelf om ze aan werk te krijgen. Noem het een persoonlijke missie. Als ondernemer zie ik mogelijkheden, geen beperkingen. Zo heb ik nu vijftien bakfietsen waarvan nu drie bakfietsen in deze regio rijden die het vervoer regel vanaf het meel tot de levering van de Beemster Parel, een broodje. In begin is het investeren, maar later kan het geld opleveren. Nu is het zorgen dat het stokje ook wordt overgenomen, daarom ben ik met gemeente Purmerend in gesprek. Ik zeg altijd: ‘Kijk naar wat kan; dan kom je samen al snel verder.’

Geld

De rijksbudgetten om deze groep mensen in dienst te nemen of om ze te begeleiden naar werk nemen af. De druk neemt toe om toch te zorgen dat iedereen die kan werken ook daadwerkelijk aan het werk komt en blijft. Dat vraagt creativiteit, samenwerking, een groot hart en waarbij de ondernemers ook hun bedrijfsprocessen willen waarborgen.

Aan de raad de taak om 16 juni uitvoerig met elkaar in gesprek te gaan zodat 14 juli hier een weloverwogen beslissing genomen kan worden. Met de mensen als uitgangspunt. Want iedereen in de zaal was het eens met de stelling: Voor het begeleiden van cliënten naar werk is de sociale factor van groter belang dan de financiële factor.