23 januari 2014

Verkiezingsprogramma 2014-2016

Twee grote uitdagingen tekenen zich af de komende raadsperiode.

De fusie met de gemeente Zeevang, die vraagt om daadkracht en creativiteit om de twee organisaties en culturen in een transparant proces bij elkaar te brengen. Met als resultaat een nieuw en efficiënt bestuur met voldoende aandacht voor alle kernen en dat dicht bij de inwoners komt te staan.

En de overdracht van verantwoordelijkheden over drie grote dossiers; Werk en Inkomen, Wmo en Jeugdzorg, waarvan het Rijk verwacht dat de gemeente deze taken makkelijk 25-30% goedkoper kan uitvoeren en die verwachting direct heeft omgezet in een korting op de bijbehorende budgetten.

Daarnaast zal er blijvend moet worden geïnvesteerd in wonen, milieu, leefbaarheid, onderlinge samenwerking en sociale ondersteuning.