31 december 2015

Vol goede moed het nieuwe jaar in

De verkiezingen zijn alweer een dikke maand geleden en het nieuwe jaar staat voor de boeg. Een nieuwe start, een nieuw begin, een nieuwe gemeente.

De verkiezingsuitslag is voor de PvdA teleurstellend, maar we geven ons niet gewonnen. Ondanks die uitslag willen we natuurlijk wel al die kiezers die op ons hebben gestemd hiervoor heel hartelijk bedanken. We zijn heel blij met uw vertrouwen en we gaan ontzettend ons best doen!

We gaan met goede moed met een nieuw team aan de slag voor alle inwoners van onze mooie nieuwe gemeente. We hebben maar één zetel in de gemeenteraad gehaald, maar ik voel mij als het nieuwe raadslid gesteund in mijn werk door de twee burgerraadsleden Caroline de Graaf en Max Slotboom. Daarnaast kan ik steunen op vele oudgedienden en andere denkers en doeners in de partij en daarbuiten. We hebben maar één zetel maar wel een sterk team!

De uitslag geeft de lokale politiek ook een duidelijk signaal: een belangrijk deel van de Edamse kiezers heeft schoon genoeg van hoe het in de afgelopen jaren is gegaan in de lokale politiek. Massaal kozen zij voor Zeevangs Belang. De PvdA neemt deze handschoen op en wil op komen voor alle inwoners van alle dorpen en steden van onze gemeente.

Dat zal nog niet gemakkelijk worden met een eenmansfractie in de gemeenteraad van vijfentwintig maar we zullen ons zeker roeren! Dat zal nodig worden ook, want zoals het er nu naar uit ziet krijgen we een toch wel rechts college in de gemeente. Lijst Kras, Zeevangs Belang, VVD en het CDA zijn al weken aan het onderhandelen en tot nu zijn de signalen dat ze er samen uit gaan komen. Dat betekent wat de PvdA betreft dat we de komende jaren extra alert zullen zijn op belangrijke onderwerpen zoals zorg, voldoende betaalbare woningen voor met name starters en senioren, behoud van voorzieningen zoals dorps- en buurthuizen en scholen in alle dorpen en kernen en het behoud van ons mooie groene landschap.

Tijdens onze verkiezingscampagne hebben wij honderden, zo niet duizenden, inwoners van de gemeente gesproken. Deur aan deur, met rozen en met enquêtes over wat u bezig houdt in uw straat, buurt, wijk of dorp. Dit heeft ons heel veel waardevolle informatie opgeleverd, een heleboel ontzettend leuke gesprekken en ook erg veel inspiratie. We zullen dit in de komende jaren blijven doen en u blijven opzoeken. Ook zijn we van plan regelmatig op wisselende locaties in de gemeente onze fractievergaderingen te houden, die openbaar zijn. We gaan in 2016 ook starten met een fractiespreekuur en de lokale afdeling van de PvdA is van plan een ombudsteam op te zetten waar inwoners terecht kunnen met vragen en klachten over de overheid en andere instanties.

Kortom, we zitten niet stil. We gaan ons maximaal inzetten voor een gemeente waarin iedereen mee kan en mag doen, want: Iedereen telt mee!

Tot slot wil ik namens de Partij van de Arbeid alle inwoners van onze mooie gemeente een heel gezond, voorspoedig en gelukkig 2016 toe wensen!

Pim Bliek

Fractievoorzitter Partij van de Arbeid Edam-Volendam