28 september 2015

Zorg bereikbaar voor iedereen. Iedereen telt mee!

De PvdA Edam-Volendam wil dat de burgers die zorg behoeven adequaat, transparant en snel geholpen worden. Door de wetswijzigingen in de Jeugdwet, WMO en de Participatiewet, zijn er nu veel vragen over zorg binnen onze gemeente. Wij vinden dat er duidelijkheid moet zijn; welke zorg heeft u nodig en hoe kunt u die zorg krijgen?

Om zorgaanvragen in te dienen bij de gemeente, krijgt u te maken met een wirwar aan administratie en procedures. Hulp daarbij is momenteel helaas niet vanzelfsprekend. Bent u bijvoorbeeld slecht ter been of lukt het u niet om op de gemeentesite uw zorg aan te vragen; het is niet vanzelfsprekend dat de gemeente u thuis bezoekt om u te helpen. Daarnaast: als u de gemeente per telefoon om informatie vraagt, wordt u niet direct geholpen. U belt nu namelijk naar een algemeen telefoonnummer en krijgt niet direct de juiste persoon te spreken.

De PvdA Edam-Volendam vindt dit een vertragend en verwarrend proces en we zien graag dat de burgers direct, adequaat en snel geholpen worden.

De PvdA wil dat de gemeente u helpt met het indienen van uw zorgaanvraag. Als het nodig is willen wij voor mensen die niet bij machte zijn zelf naar de gemeente te gaan dat de gemeente u thuis bezoekt voor het doen van uw aanvraag. Verder voor u van belang: wij pleiten voor een rechtstreeks telefoonnummer waar u direct goed geholpen wordt: door de juiste persoon.

De PvdA Edam-Volendam zet zich hiermee in voor één zorgloket waar u direct met alle vragen terecht kunt. Hiermee wordt vertraging voorkomen en snelheid geboden, wordt verwarring opgelost en duidelijkheid geboden. Zodat u direct, adequaat en snel geholpen wordt!

Met deze vooruitgang willen wij de kwaliteit van zorg ook behouden. Daarom kan een goede klachtenprocedure verdere verbeterpunten opleveren. Iedere zichzelf respecterende dienstverlener vindt het de gewoonste zaak van de wereld om door middel van een klachtenprocedure de kwaliteit van werk te verbeteren. Dat moet bij de gemeente ook goed geregeld zijn.

Goede zorg behoeft aandacht en een luisterend oor: de PvdA Edam-Volendam geeft daaraan gehoor!

Kijk verder naar onze standpunten voor de zorg : Zorgstandpunten