20 december 2016

Zorg Meldpunt PvdA Edam-Volendam

Naar mijn mening heeft iedereen recht op zorg die hij nodig heeft. Maar krijgt u dat ook?

Het regent ingewikkelde termen in de zorg. Er wordt gesproken over transities in de 3 D’s: Jeugdzorg, WMO en Participatie. Wat betekent dit nu eigenlijk voor u?

Er zijn gemeenten die uiterst behoudend zijn in het toekennen van gelden. De ene gemeente vergoedt wel een aanpassing en de andere niet. Binnen onze gemeente is zelfs geld over op dit gebied, sterker nog er is zelfs een flink overschot! ! Mijn vraag is dan ook, komt het geld terecht waar het nodig is, zodat u de zorg krijgt die u nodig heeft? Ik hoor mooie verhalen van mensen die goed geholpen zijn, daar hoor ik graag meer over. Maar ik schrijf dit ook omdat mij als fractielid van de PvdA ook zorgwekkende verhalen ter ore zijn gekomen:

  • Twee chronisch zieke ondernemers belanden onder de inkomensgrens en zijn niet uitkeringsgerechtigd. Ze krijgen geen thuiszorg, hun kind leeft onder de armoedegrens en hun huis heeft al een maximale hypotheek.
  • Een gezin met 3 chronisch zieke kinderen in de basisschoolleeftijd krijgen geen bijdrage uit een PGB voor noodzakelijke woningaanpassingen omdat er volgens de gemeente een tekort aan PGB gelden is.
  • Ouderen die door herindicatie van thuiszorg geminderd zijn op zorg, of helemaal geen zorg hebben gehad, want hun eigen kinderen kunnen dit werk wel verrichten.
  • Klachten van mantelzorgers die naast hun baan en gezin, intensieve zorg verrichten met daardoor een burn-out en uitval op het werk.
  • Bezorgde ouders die zich afvragen of hun zoon ooit wel aan het werk komt. Krijgt hij werk volgens de participatiewet, of krijgt hij beschut werk en zit daar wel een loon aanvast?
  • Burgers die aan het WMO loket niet gewezen zijn op een cliëntadviseur en die daardoor hun aanvraag niet volledig hebben ingediend.
  • Ouders die door een verhuizing naar onze gemeente ineens nergens meer terecht kunnen voor zorg voor hun kind, terwijl hij in zijn oude woonplaats wel geholpen werd.
  • Ouders die op school al jaren vragen om een dyslexietest voor hun kind. Als het zover is geeft de school aan dat er geen geld meer voor is en verwijst door naar de gemeente voor een PGB aanvraag.

Al deze verhalen zijn op zichzelf staande verhalen. Echter om te achterhalen of het stelselmatig niet goed gaat en of dit incidenten zijn, heb ik uw hulp nodig. Ik wil u dan ook vragen om uw verhaal met ons te delen. Want u bent de enige die kan vertellen hoe het in de praktijk nu echt gaat.

U kunt via ons meldpunt uw verhaal kwijt op het gebied van zorg. Ook succesverhalen horen wij graag meer over. Wij zijn benieuwd naar uw verhalen over PGB aanvragen voor woningaanpassingen, voor zieke kinderen of voor uzelf. U kunt meldingen doen over thuiszorgaanvraag, over wachtlijsten voor zorg voor uw kind of uzelf. Maar ook over didactische problemen zoals bij dyslexie. Ook als mantelzorger kunt u uw melding doen of als een familielid met een arbeidsbeperking niet aan het werk komt.

Verder horen wij ook graag van u als onder de inkomensgrens valt of als u noodzakelijke zorg niet kunt betalen voor uw gezinsleden of basisvoorzieningen niet kunt betalen. Ongeacht of u ondernemer bent of werknemer, of u een uitkering heeft of zelfs geen uitkering hebt. Mogelijk zijn er zaken die ik nu niet benoemd heb op het gebied van zorg, ook die kunt u melden. Wat uw probleem of succesverhaal ook is, u kunt het melden via deze link of code:

https://edamvolendam.pvda.nl/enquete/

 

 

Voor ouderen die dit niet op internet kunnen invullen: misschien is er iemand in uw omgeving die u kan helpen? U mag ook uw naam en adres gegevens mailen naar fractiepvdaedamvolendam@ziggo.nl of bellen naar 0299-404283. Dan brengen of sturen wij een schriftelijke enquête naar uw huisadres. Wij verzamelen dit jaar alle gegevens en melden uw zorgen bij college.

Caroline de Graaf

Fractie PvdA Edam-Volendam