Meer invloed voor bewoners

  • Burgers behouden invloed via bijvoorbeeld dorpsraden in landelijk gebied.
  • inspraakorganen, seniorenraad en WMO raad
  • Burgerinitiatieven, verbetering van inspraak en samenspraak van alle belanghebbenden.
  • Voorheen Zeevang en gebied in de Purmer