Duurzaamheid en een gezond milieu

  • Bewonersinitiatieven stimuleren waarmee groepen bewoners samen hun duurzame energie gaan opwekken; bijvoorbeeld door collectief zonnepanelen in te kopen en te beheren.
  • Ruimte voor duurzame initiatieven van ondernemers en agrariërs.
  • Openbare gebouwen en nieuwe bouwprojecten zijn energieneutraal.
  • Meer punten voor inzameling gescheiden afval
  • In stand houden (jaarlijkse) energiemarkt