Betere ruimtelijke ordening en slimmer verkeer en vervoer

  • (Onderzoek de mogelijkheid van de) vorming van een bedrijventerrein Volendam West op terrein Baanstede Noord. Hiermee scheppen we op den duur ruimte in de kernen.
  • Inrichting van de openbare ruimte passend binnen het karakter en de functie van de omgeving
  • Afmaken slepende projecten als De Dijk, het Europaplein en Binnenstad Edam
  • Verminder overlast van vrachtverkeer en parkeerdruk
  • Beperk de overlast van landbouwverkeer in landelijk gebied