Blijvende aandacht voor sport, muziek, cultuur, onderwijs

  • Stimuleer technisch onderwijs.
  • Behoud van sportvoorzieningen, ook in landelijk gebied
  • Ondersteun lokale (burger)initiatieven
  • Blijvend ondersteunen van lokale kleine scholen verenigingen, buurt- en dorpshuizen. Deze hebben een belangrijke maatschappelijke functie voor sport, muziek en cultuur.