Toerisme en recreatie verder ontwikkelen

  • Behoud en bescherming van historisch karakter van de kernen.
  • Behoud en bescherming van het veenweidegebied en de ruige kust
  • In het geval van een noodzakelijke dijkversterking zoveel mogelijk behoud van monumentale karakter van de Markermeerdijk en het historisch erfgoed.
  • Slimmer stroomlijnen van toeristenverkeer om overlast te voorkomen
  • Uitbreiding en faciliteren van camperplaatsen en havenvoorzieningen.
  • Meer fiets- en wandelpaden
  • Commerciële cruiseschepen mogen het unieke uitzicht niet wegnemen