Meer veiligheid op land en water

  • Gecombineerd toezicht van buurtouder, straathoekwerker en wijkagent op onveilige plekken.
  • Slimmere inzet van BOA’s.
  • Inrichting en handhaving 30 km zones.
  • Stimuleren van de samenwerking tussen hulpdiensten op land en water.