Goed werk en een sterke economie

  • Creëer werkgelegenheid voor werknemers van de sociale werkvoorziening Baanstede.
  • Mensen die langdurig werkeloos zijn of een arbeidsbeperking hebben meer kansen krijgen op een baan bij de gemeente of bij bedrijven die zaken doen met de gemeente.
  • Creëer en stimuleer werkgelegenheid.
  • Snel internet in de gehele gemeente.
  • Bevorder verkoop en promotie van streekproducten.
  • Verbeter bereikbaarheid in de Regio.
  • De gemeente neemt mensen vooral in vaste dienst. Geen nul-urencontracten of flexconstructies meer.