Meer en betaalbare (huur)woningen voor ouderen en starters

  • De huidige voorraad van sociale huurwoningen behouden en op peil houden.
  • Bij nieuwbouw projecten 30% sociale huur.
  • Geschikte en betaalbare huisvesting voor de meest kwetsbare groepen ouderen in de nabijheid van voorzieningen in samenwerking met corporaties en zorgverzekeraars.
  • In alle kernen betaalbare starterswoningen zodat ook de jongere generatie in de gemeente kan blijven wonen.
  • Gebruik eigen grond en vrijkomende locaties in stad of dorp
  • De gemeente moet transparant zijn over de risico’s van bouwen in eigen beheer.
  • Stimuleren van bouwen in eigen beheer door particulieren.