Een beter zorg-, sociaal en welzijnsbeleid

  • Meer geld reserveren om kwetsbare mensen te helpen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
  • Behoud, herijk en versterk de voorzieningen, zoals kleine scholen, buurtbus, bibliotheek of buurthuis, met name in kwetsbare wijken.
  • Bij gezinnen met meerdere problematieken biedt de gemeente hulp op maat door één zorgteam. Doel is dat het gehele gezin weer gezond zelfstandig kan functioneren.
  • Stevige aanpak problematisch drank- en drugsgebruik
  • Waardeer en stimuleer vrijwilligerswerk en verenigingsleven.
  • Laat senioren samen oud worden in de eigen omgeving.
  • Ambtenaren komen bij de mensen thuis op bezoek als dat nodig is.