Burgerraadslid

Caroline de Graaf

Caroline de Graaf

Over Caroline de Graaf

Caroline (1973) is geboren en getogen in Volendam.

Burgelijke staat: gehuwd, twee kinderen.

 

Caroline is 6 jaar werkzaam geweest bij het arrondissementsparket en de rechtbank te Amsterdam als Allround medewerker en Strafrechtgriffier.

Nadien heeft zij 6 jaar gewerkt als Consultant in het uitzendwezen alwaar zij in Noord Holland een technisch label heeft opgezet. Zij coachte, begeleidde en detacheerde (hoger opgeleid) Technisch Personeel en begeleidde BBL- trajecten voor jongeren, werken en leren (inzake technisch personeel). Ook was zij organisator van technische banenmarkten en Sales Representative.

Bij de Kamer van Koophandel heeft zij 6 jaar gewerkt als bedrijfsvoorlichter en ondernemers geadviseerd en voorgelicht betreffende het ondernemerschap in al zijn facetten.

De laatste jaren is Caroline werkzaam geweest als Kindercoach. Gespecialiseerd en ervaringsdeskundige in: kinderen van ouders met kanker, verslavingsproblematiek en pesten. Waar zij ouder en kind door middel van trainingen en individuele coaching begeleidde om tot een haalbaar doel te komen.

Als burgerinitiatiefneemster heeft Caroline draagvlak gecreëerd voor een nieuw beleid met betrekking tot speeltoestellen binnen gemeente Edam Volendam. Sindsdien heeft zij ervaren dat er binnen de gemeentelijke politiek mogelijkheden zijn om tot oplossingen te komen; die wenselijk zijn voor het welzijn van de bevolking. In de jaren die volgden is zij lid geworden van en heeft zij enige jaren meegekeken bij de fractie van PVDA Edam Volendam.

Caroline is een sociaal bevlogen persoon en gemotiveerd in hart en nieren. In haar visie is er geen onderscheid in status; sociaal, economisch of anderzijds. Want iedereen telt! Zij vindt het belangrijk dat er goede jeugdzorg, ouderenzorg, zorg voor zwakkeren of chronisch zieken binnen deze gemeente wordt nageleefd. Waar gezorgd wordt voor goede scholing en de juiste aansluiting naar werk. Dat wil zij bereiken door draagvlak te creëren met een oplossingsgerichte instelling en een warm oog voor de behoeften van de mensen.

Caroline woont in Edam.