Fractievoorzitter

Pim Bliek

Pim Bliek

Over Pim Bliek

Ik ben al een lange tijd een actief en kritisch lid van de Partij van de Arbeid. Zo was ik in Amsterdam Zuid afdelingsvoorzitter en in die functie betrokken bij het raadswerk. Ook ben ik jarenlang congresafgevaardigde geweest en heb ik onder andere gevochten voor de vrije-artsenkeuze op het PvdA-congres.

 In 2011 ben ik in de gemeente Zeevang komen wonen, in het prachtige dorpje Beets. Ik heb vrij snel m’n hart verpand aan de mooie omgeving, de aardige mensen en de sociale samenhang in het dorp. Het is een heel actief dorp, ik voel me er thuis en ik ben een trotse Beetser geworden.

 Ik werk als zelfstandig consultant en projectmanager in de ICT. In het verleden vaak in de financiele sector, de laatste zes jaar met name in de publieke sector: het Rijk, een GGZ-instelling en gemeenten. In mijn werk breng ik mensen samen om te zorgen voor betere digitale dienstverlening aan burgers.

 In de politiek wil ik graag wat bereiken voor de samenleving. Ik wil niet alleen langs de zijlijn wat roepen, maar ook werkelijk iets voor elkaar krijgen. Ik wil me inzetten voor alle inwoners van onze nieuwe gemeente. Iedereen telt mee!

Dat wil niet alleen doen maar samen met een sterk nieuw team kandidaat raadsleden van de PvdA: Caroline de Graaf (Edam), Max Slotboom (Volendam) en Susan de Boer (Volendam).

Ik ben een sociaal democraat tot in mijn vezels en dat betekent voor mij dat ik wil opkomen voor kansen voor iedereen: dat iedereen mee kan en mag doen en dat we solidair zijn met elkaar. Ik wil heel graag een politiek bedrijven die dicht bij de mensen staat, begrijpelijk en benaderbaar is.

De rivaliteiten die er soms bestaan tussen dorpen en steden in onze gemeente zeggen mij niet zoveel. Voor mij telt elke inwoner en of we het nou leuk vinden of niet, we vormen samen onze gemeente en moeten er dus samen iets van maken. Daar wil ik mij -samen met de andere kandidaten- voor inzetten.