21 mei 2015

Bereikbaarheid Spaander

Met enige verbazing heeft de fractie van de PvdA onlangs gekeken naar het tv-programma ‘Herrie in Spaander’.

Volgens het tv-programma verkeert het hotel/restaurant in een slechte conditie, zowel de inrichting als de bedrijfsvoering deugt niet. Het management heeft daarom hulp gezocht met als doel het hotel/restaurant weer aantrekkelijk te maken, toekomstbestendig en een waardig onderdeel te laten zijn van het toeristisch Volendam.

De PvdA sluit niet uit dat die situatie plaatselijk algemeen bekend was maar daarbuiten was dat veel minder bekend.

In het tv-programma is duidelijk te zien dat veel bezoekers aan Spaander niet behoren tot de categorie die Spaander echt bezoekt. Het zijn groepen toeristen die Spaander meer gebruiken als een kortsluitende (sluip) route tussen het parkeerterrein en de Dijk. Tijdens het volgen van die korte route worden nog snel wat foto’s gemaakt van de schilderijen, maar daar blijft het dan bij.

Hoe belangrijk is daadwerkelijk het parkeerterrein voor de exploitatie van Spaander? Zijn de feiten die worden gesuggereerd wel juist? De PvdA vraagt zich af hoe zinvol het is om een discussie te voeren over de bereikbaarheid van Spaander, als de realiteit toch iets anders blijkt te zijn.

Hoe zinvol is het om in het project dijkversterking die bereikbaarheid, in de vorm van een zogenaamd meekoppelproject, op te voeren. De uitvoering vergt een aanzienlijke financiële bijdrage uit gemeenschapsgeld. Bovendien zal de uiteindelijke uitvoering minder fraai kunnen zijn dan wordt voorgesteld en uiteindelijk tegenvallen en leiden tot een teleurstelling.

De PvdA is benieuwd naar de mening van onze inwoners. Wilt u uw mening hierover kwijt? Geef het door aan de PvdA Edam-Volendam fractiepvdaedamvolendam@ziggo.nl

Namens de Fractie van de PvdA

Bob van der Meulen, Ellen Fleurke en Max Slotboom