8 september 2015

De bodemloze put Europaplein

Even bijpraten over de geschiedenis.

In maart 2012 is het besluit genomen de parkeercapaciteit op het Europaplein terug te brengen van 50 naar 11 plekken. Een besluit waar de PvdA het slechts ten dele mee eens was, wij zijn in principe voor geheel autovrije kernen. Wij maakten destijds deel uit van het college en hebben hier na ampele overwegingen mee ingestemd. Wel hebben we toen gevraagd naar een Plan van Aanpak. Waarom doen we dit, voor wie en wat wordt er dan beter? Bijna gelijktijdig kwam de toenmalige oppositiepartij Lijst Kras hier tegen in verweer, ook gezien de koppeling die er met de Centrumvisie Oude Kom gemaakt was. We zullen u alle argumenten voor en tegen besparen, maar in november 2013 is er tot een tussenoplossing besloten. De zogenaamde zomer/winterregeling. De toezegging om plannen te maken voor een definitieve oplossing werd gedaan door het college. In maart 2014 kreeg de wethouder namens Lijst Kras – Wim Rijkenberg – het dossier Europaplein toegewezen. In april 2015 verscheen het “Voorstel inzake de herinrichting van het Europaplein e.o.” als bespreekpunt in de gemeenteraad. Gevolgd door twee inspreekavonden en twee sessies om burgers de mogelijkheid te geven wijzigingen, opmerkingen of alternatieven aan te dragen.

Tijdens deze avonden bleek dat het zwaartepunt van de discussie over de plannen lag op de verkeersafhandeling ten gevolge van de wijzigingen op het Europaplein. De inrichting zelf –welk soort steentjes, bankjes of plantenbakken – deed de aanwezigen niet zoveel. Een situatie waar de PvdA al op had gewezen omdat het Europaplein volgens ons onvoldoende eigenschappen heeft om bruisend te worden en dat wordt het niet door andere steentjes en bankjes.

De PvdA werd in zijn standpunt voor een autoluwe, maar liefst nog autovrije kern bevestigd. De grootste ergernis bij de bewoners van de oude kom van Volendam is het verkeer, en dan vooral het zware vrachtverkeer. Een ergernis waar de PvdA zich helemaal in kan vinden, Dit (zware) vrachtverkeer past niet meer in de kleine, smalle straatjes van de oude kom. Met of zonder herinrichting van het Europaplein is dit een zaak die aangepakt moet worden,

Als we dan ook het financiële plaatje even in beeld brengen slaat de schrik ons om het hart. De raad heeft ingestemd met een reservering van € 300.000,00 voor aanpassing, het eerste voorstel van de wethouder ging uit van € 900.000,00 en na verwerking van de input van de direct betrokkenen krijgen we nu een (voorlopige) rekening van € 1.600.000,00 gepresenteerd. En tot hoe hoog zullen de kosten opgelopen zijn wanneer het plein eindelijk aangepast is.

Vanuit dit oogpunt kunnen wij wel begrijpen dat dit tijdens het collegeoverleg geen hamerstuk was.

In april van dit jaar bleek uit vragen die wij aan het college gesteld hebben dat er tot dan € 102.509,51 uitgegeven is ten behoeve van het Europaplein. Let wel, hier komen dan ook nog de kosten bij van de ambtenaren die al die overleggen hebben bijgewoond en vele voorstellen hebben moeten maken.

Inmiddels zijn we weer een half jaar verder en is er ambtelijk veel werk verricht, ook mogen we in november weer het genoegen hebben dat de winterregeling weer in gaat. Hier hangen ook weer de nodige kosten aan, dus de rekening voor de belastingbetaler loopt weer op.

En weer is –toevallig vlak voor de herindelingsverkiezingen – dit dossier op on-hold gezet.

We zijn in april 2016 vier jaar verder, hebben ruim €100.000,00 uitgegeven en zijn geen steek verder.

Wij vinden dat er nu wel geld genoeg verspild is aan een parkeerplein voor de winter en een tweedaags beachvolleybaltoernooi in de zomer.

Is dit nog te verkopen aan de burger?

Geef een Like als u het met ons eens bent, of plaats suggesties bij de comments.