10 september 2014

Ellen Fleurke (31) opvolgster Janneke Rijpstra

Na ruim 8 jaar stopt Janneke Rijpstra als gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de PvdA. “Afgelopen voorjaar werd ik hoofd van een afdeling bij mijn werkgever Waternet in Amsterdam. Dit werk viel steeds moeilijker te combineren met het raadswerk voor Edam-Volendam. Als raadslid kostte me het toch wel elke week zo’n 20 uur in de avond en het weekend. Volgend jaar november zijn er weer verkiezingen door de fusie met Zeevang, deze fusie zal de komende maanden extra tijd vragen van de raadsleden, dat valt voor mij niet meer te combineren.

Een turbulent periode van 8 jaar. Hoewel ik me in deze gemeente afvraag of het ooit wel eens anders is geweest. Edam-Volendam heeft een eigen cultuur met twee eigenzinnige karakters. En dat botst nog wel eens in de politiek. Omdat we een kleine partij zijn moeten we altijd kijken waar consensus te halen valt.”

Een van de verkiezingspunten, minder bussen op de dijk, is onder de regie van de toenmalige wethouder Dorus Luyckx gerealiseerd. “Nog steeds niet optimaal, maar we zijn stukken verder dan zo’n tien jaar geleden. Ook het weren van het zware vrachtverkeer in Edam is gerealiseerd. Ik vind het zelf heel erg jammer dat het parkeerterrein aan de Singelweg niet doorgaat. Uiteindelijk waren we de enige partij die daar een voorstander van was. Ik snap niet dat de overige partijen de oplossing zien in allerlei kleinere parkeerterreintjes, zoals nu ook weer gebeurt achter de Schepenmakersdijk voor de appartementen aan de Lingerzijde. Er komen nu weer zoveel autobewegingen bij. Zonde!

Verder hebben we ons altijd sterk gemaakt voor het behoud van diverse voorzieningen. Vergeleken met andere gemeenten doen we het erg goed. Je kunt hier bijna elke sport beoefenen. En er is cultureel zoveel te doen. Dan spreek je over een prachtige gemeente om in te wonen. En dat klopt ook. Onze gemeente staat in de Top-5 met de meest tevreden inwoners van Nederland.

Ook hebben we ons sterk gemaakt voor de mensen die het minder hebben. Nu de gemeente bijvoorbeeld de Jeugdzorg van het Rijk overgedragen krijgt zitten we daar bovenop om te borgen dat er geen mensen tussen wal en schip belanden.

Verrassends

In de politieke arena is het vaak hard tegen hard maar na elke raadsvergadering geven we het college van burgemeester en wethouders een hand en gaan we als raad gezamenlijk even iets drinken. De raadsleden onderling kunnen vaak prima met elkaar opschieten. Ik heb nu drie keer een kinderdebat georganiseerd en als ik andere raadsleden bel om mee te doen dan doen we dat in gezamenlijkheid. Dat geeft een goed gevoel. In de politiek doe je het nooit alleen. Zonder bijvoorbeeld Bob van der Meulen, mijn fractiegenoot, burgerleden Max Slotboom en Susan Bond en bestuursvoorzitter Marianna Beets had ik die acht jaar nooit gered.”

Nieuw gezicht in de raadszaal

Janneke’s opvolgster in de Raad is Ellen Fleurke, 31 jaar oud en woonachtig in Volendam. Zij werkt als docente Spaans op de Hogeschool van Amsterdam en is daarnaast actief als vrijwilliger bij de VVV van Volendam.

“Ik ben al enige jaren actief betrokken bij de PvdA, eerst als internationaal correspondent vanuit Spanje en sinds ik in de gemeente Edam-Volendam woon ook op lokaal niveau. Ik ben lid geworden van de PvdA omdat ik vind dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om in onze samenleving mee te doen. Solidariteit, duurzaamheid en een gelijkwaardige behandeling vind ik erg belangrijk en de PvdA is een partij die deze waarden nastreeft. Sinds een jaar ben ik betrokken bij de lokale fractie van de PvdA, wat me erg goed bevalt. Mijn eerste doel in de raad is om de bewoners van Edam-Volendam zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Met de fractie gaan we elke vrijdag naar organisaties en verenigingen in de gemeente om te weten wat daar speelt. Daarnaast probeer ik met zoveel mogelijk mensen het gesprek aan te gaan, om te weten wat mensen bezighoudt. Ik wil graag mijn bijdrage in de raad leveren door de stem van de bewoners te laten horen.

Toekomst

Een van de onderwerpen waar wij ons als partij op dit moment mee bezighouden is de transitie van diverse zorgtaken, die worden overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. De uitvoering van de Participatiewet ligt straks bij de gemeenten, de gemeenten worden dan verantwoordelijk voor jeugdzorg en de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de AWBZ wordt overgeheveld naar de WMO. Dit alles gebeurt per 2015. Het is vooral van belang dat iedereen de zorg blijft krijgen die hij of zij nodig heeft. Kwalitatief goede en betaalbare zorg moet bereikbaar blijven voor iedereen.

Een ander onderwerp dat vaak terugkomt, is de dijkversterking. Goede en accurate informatie vanuit HHNK is essentieel en we zullen dan ook als fractie de vinger aan de pols blijven houden, zodat er op een verantwoorde manier wordt omgegaan met onze omgeving en het gemeenschapsgeld dat hieraan wordt uitgegeven.

Fusie Zeevang

Wij zijn voor een transparante fusie met de gemeente Zeevang. Tot nu toe heb ik gezien dat de ambtenaren van Zeevang en Edam-Volendam steeds meer gaan samenwerken, bijvoorbeeld bij de presentatie van de notitie over de beleidsinrichting WMO en jeugd. Goed om te zien dat de gemeenten steeds meer naar elkaar toegroeien.

Plastic afvalcontainers

Tot slot wil ik mij inzetten voor duurzaamheid in onze gemeente. Het gebruik van alternatieve energie, zon- en wind-, moet worden gestimuleerd. Er kunnen nog meer plastic afvalcontainers geplaatst worden en wij steunen initiatieven om duurzame groei te realiseren en maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Contact

Uiteraard mag iedereen op maandagavond langskomen bij de fractievergadering van de PvdA. Wij vergaderen elke maandagavond in het voormalige HHNK-gebouw aan de Schepenmakersdijk te Edam. We beginnen om acht uur en de vergaderingen zijn publiek, dus iedereen kan aanschuiven. Ook kan men direct contact met mij opnemen op mailadres ellenfleurke@gmail.com.”

bron: De Stadskrant