3 juni 2015

Max Slotboom nieuw raadslid PvdA

Max Slotboom wordt 2 juli beëdigd als raadslid voor de PvdA Edam-Volendam. Hij vervangt Ellen Fleurke die naar het noorden van het land verhuist. Max is al twee jaar actief in de raad, als burgerraadslid. Zijn betrokkenheid, enthousiasme en kennis van zaken, zowel over de gemeente als over (lokale) politiek en de sociaaldemocratie, zijn een sterke aanwinst voor de PvdA en voor de raad.

Vertrouwd gezicht in de raadszaal

“Als burgerraadslid heb ik mij de afgelopen twee jaar bezig gehouden met o.a. de wijzigingen op bestemmingsplannen, openbare ruimtes, verkeer en veiligheid. Burgerraadslid zijn houdt voor mij in binnen de fractie actief bezig zijn met de lopende agendapunten voor de raad, deelnemen aan de raadspleinvergaderingen en veel ervaring op doen, onder andere door aanwezig te zijn bij de raadsvergaderingen.”

Max is 56 jaar, sinds 1974 woonachting in Volendam, en werkzaam als ICT-medewerker bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen en drie kleinkinderen. Zijn belangrijkste hobby’s zijn lezen, muziek en de historie van Volendam.

“Ik ben ruim 20 jaar lid van de PvdA. Persoonlijke omstandigheden hebben mij geleerd dat goede sociale voorzieningen in sommige gevallen onontbeerlijk zijn. Vanuit de basisprincipes van de PvdA ben ik van mening dat dit de beste partij is deze te waarborgen. Ik wil graag mijn bijdrage in de raad leveren door vanuit het sociale gedachtengoed de stem van de bewoners te vertegenwoordigen.

Contact

Iedereen is welkom bij de fractievergadering van de PvdA. Wij vergaderen bijna elke maandagavond, naast de raadszaal aan de Schepenmakersdijk te Edam. We beginnen om 20.00 uur en de vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen kan aanschuiven. Direct contact opnemen kan via fractiepvdaedamvolendam@ziggo.nl.

De PvdA Edam-Volendam-Zeevang wenst Max veel succes!