Door Evert van den Brink op 23 juni 2015

Profielschetsen raadslid / fractievoorzitter PvdA Edam-Volendam

Heb je interesse in wat er speelt binnen de fusiegemeente Edam-Volendam? Wil je mede bepalen hoe de culturele en sportvoorzieningen worden ingericht of waar er gebouwd wordt? Ben je betrokken bij hoe het landschap wordt ingericht en welke ruimte de natuur behoudt? Wil je deelnemen aan het politieke debat en wil je namens de bevolking de gemeente controleren? Ben je PvdA lid en wil je actief worden en je capaciteiten inzetten voor het algemeen belang?

1. Profiel PvdA-fractie

Voor het goed functioneren van een fractie zijn verschillende kwaliteiten nodig. In een fractie moet je samen alle voorkomende onderwerpen behandelen: o.a. ruimte ontwikkeling, milieu, het sociale domein, gemeentebegroting en landbouw. Teamwerk is extra belangrijk. De onderwerpen (portefeuilles) worden verdeeld tussen de fractieleden en je helpt en ondersteunt elkaar waar nodig. Vertrouwen in elkaar hebben, elkaar iets gunnen en op elkaar kunnen bouwen is noodzakelijk.

2. Ben je sociaal democraat, volksvertegenwoordiger en partijlid?

Je bent sociaaldemocraat.

 • Je bent in staat om vraagstukken die in de gemeente spelen te beoordelen en te verwezenlijken aan de hand van sociaaldemocratische waarden.
 • Je bent herkenbaar als PvdA-raadslid.

Je bent volksvertegenwoordiger.

 • Je hebt concrete ideeën ter verbetering van de gemeente Edam-Volendam en de drang om deze te realiseren.
 • Je bent nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving in het algemeen en binnen Edam-Volendam in het bijzonder en bent goed op de hoogte van maatschappelijke en lokale ontwikkelingen, bovendien heb je een breed netwerk binnen de gemeente of één van de kernen.
 • Je bent benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente, je luistert en neemt mensen serieus.
 • Je hebt politiek inzicht, zowel bij het politieke spel in de gemeenteraad als bij het nemen van initiatieven buiten het gemeentehuis. Je bent in staat (politieke)coalities te smeden.
 • Je kunt politieke kwesties in gewone taal overbrengen, resultaatgericht en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Je kunt debatteren, op een bewonersavond spreken en een persbericht schrijven.
 • Je bent in staat om je snel in te werken op nieuwe dossiers, hoofd- en bijzaken te scheiden en samen te werken in een fractie.

Je bent partijlid.

 • Je committeert je aan het landelijke- en lokale verkiezingsprogramma.
 • Je onderhoudt actief contact met de afdeling en neemt deel aan campagneactiviteiten.
 • Je ondertekent de interne bereidverklaring van de PvdA en verbind je hiermee aan de interne contributie- en afdrachtverplichtingen.

3. Ben jij de nieuwe fractievoorzitter?

Naast bovenstaande vraagt de rol van fractievoorzitter meer van een kandidaat. De fractievoorzitter is de eerste woordvoerder namens de PvdA. Hij / zij is de leider van het team, op belangrijke momenten de woordvoerder van het team en ook degene die moet zorgen dat de fractie als team opereert. De nadruk van het fractievoorzitterschap ligt met name op het bewaken van de samenwerking met andere partijen in de raad, de deelname aan het presidium (overleg van alle fractievoorzitters met de burgemeester) en het bewaken en de relatie met de eigen PvdA wethouder (wanneer van toepassing).

Als fractievoorzitter:

 • ben je strateeg, teamplayer en leider tegelijk, zowel naar binnen als naar buiten toe;
 • beschik je over uitstekende onderhandelingsvaardigheden, ‘politieke handigheid’ en weet je compromissen te sluiten;
 • ben je in staat om mensen te binden, sociaal vaardig en beschik je over leidinggevende kwaliteiten.
 • heb je geen ambitie om deze termijn wethouder te worden en weerhoudt je de fractie ervan op de stoel van de wethouder en de ambtenarij te gaan zitten.
 • kan je ook buiten de fractie mensen aan de PvdA binden en geeft de PvdA in de gemeente een gezicht.

Heb je voldoende tijd?
Het raadswerk kost tijd! Hoeveel is afhankelijk van het aantal raadsleden, het aantal portefeuilles en de actualiteit van onderwerpen binnen de gemeente. Eén keer per maand is er een gemeenteraadsvergadering en de week voorafgaand hieraan vinden een of twee fractievergaderingen plaats. Als voorbereiding hierop moet je tijd vrijmaken om de relevante raadsstukken te lezen en een mening over te vormen. Daarnaast wordt je als raadslid voor allerlei bijeenkomsten uitgenodigd waarvan de vergaderingen van de verschillende dorpsraden vaak een belangrijke ‘barometer’ zijn om te vernemen wat er speelt.

Aanmelden
Aanmelden kan per e-mail: fractiepvdaedamvolendam@ziggo.nl t.a.v. Evert van den Brink. De aanmelding, met een korte motivatie, moet 15 juli 2015 in het bezit zijn van de secretaris van de afdeling.

De kandidatuur
Het liefst hebben we dat je je kandidaat stelt zonder beperkingen en voor de volle 6 jaar. In de contacten die we met leden hebben, komt naar voren dat ze best in de raad zouden willen, maar opzien tegen het tijdsbeslag en dat 6 jaar lang. Het ‘duo-raadslidmaatschap’ kan een uitkomst bieden. Indien je daar voor voelt, kun je dat bij de aanmelding aangeven. Je kunt ook steunraadslid worden. Je neemt dan deel aan de commissievergaderingen, maar niet aan de raadsvergaderingen. Tenslotte kun je je ook kandideren voor een onverkiesbare plaats, ook dat kun je aangeven.

Het verdere traject
In juli houdt de adviescommissie gesprekken met alle potentiële kandidaten. Deze commissie bestaat uit o.a. Evert van den Brink, Wijnand Visser en Marianna Beets.De commissie stelt een advies op voor de kandidatenlijst die de afdeling eind november vaststelt.
Wanneer je nog vragen hebt, stuur even een mail naar fractiepvdaedamvolendam@ziggo.nl en we nemen contact op.

Geen lid (nog) van de PvdA?
Ook wanneer je geen lid bent van de PvdA kun je je nu kandidaat stellen voor de komende PvdA-raadsfractie. Voorwaarde is dat je lid dient te worden.

Evert van den Brink

Evert van den Brink

Evert van den Brink (1947) is advocaat en mediator. Hij bemiddelt, adviseert en procedeert in conflictsituaties in persoonlijke en zakelijke relaties. Naast zijn praktijk is hij maatschappelijk actief als bestuurslid van de Stichting AED Zeevang (voorzitter) en als vrijwilliger (Vereniging Buurtbus Zeevang  en Stichting Het Schooltje van Dik Trom). Evert is secretaris van de afdeling.

Meer over Evert van den Brink